Trees for all
De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, waar Karo Voyage lid van is, heeft een samenwerkingsovereenkomst met Trees for All. De vereniging wil daarmee een concrete bijdrage leveren aan een duurzame wereld door de uitstoot van CO2 te compenseren en bomen te doneren. Naast de jaarlijkse donatie van de VVKR aan Trees for All van minimaal 100 bomen, zal Karo Voyavge voor elke geboekte reis 2 bomen doneren. Trees for All plant bomen zowel in Nederland als in het buitenland. Daarnaast beschermt ze ook bestaande bossen. Deze organisatie is daarmee al 20 jaar voorvechter van (her)bebossing in de strijd tegen klimaatverandering. De bomen worden altijd op twee plaatsen geplant: één in Nederland en één in het buitenland.
Dat is ook de reden dat er altijd twee bomen tegelijk gedoneerd worden. Trees for All is een niet-commerciële aanbieder van CO2-compensatie in Nederland. Ze beschikt over een CBF-keurmerk en compenseert via duurzame bosprojecten. Mocht u ook zelf bomen willen doneren, meld ons dit alstublieft bij uw boeking. De prijs voor 2 bomen is €10,00 en u krijgt hiervoor een certificaat. Meer informatie over Trees for All vindt u op de website https://treesforall.nl